• Libertate individuala si economica
  • Respect pentru proprietatea privata si publica
  • Eficienta si transparenta alocarii resurselor
  • Scaderea cheltuielilor excesive si echilibrarea bugetelor
  • Piata libera si competitie in furnizarea serviciilor
  • Reducerea numarului de taxe locale
  • Tratament egal pentru toti contribuabilii
  • Diminuarea si simplificarea reglementarilor
  • Implicarea cetatenilor in decizii
  • Servicii publice de o calitate mai buna, la costuri mai mici